FAQ

Chtěli bychom pedagogovi uhradit ze šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání specializační kurz v délce 250 hodin, který je konán kombinovanou formou. 100 hodin studia probíhá prezenčně, 100 hodin studia probíhá formou e-learningu a 50 hodin studia představují stáže ve škole/školském zařízení. Kolik šablon můžeme na tento kurz použít?

Ze šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělání lze hradit kurzy, které probíhají prezenční formou a dále kurzy probíhající distančně, a to vždy online synchronní formou. Do hodin vzdělávání lze započítat hodiny prezenční výuky a dále hodiny konané on-line synchronní formou, která zaručuje možnost okamžité interakce s vyučujícím a ostatními účastníky. Hodiny odučené formou e-learning není možné do výstupu aktivity zařadit, protože se nejedná o synchronní formu výuky.

Do šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání lze nárokovat hodiny stáží, které probíhají ve firmách. Jedná-li se o hodiny stáží ve škole/školském zařízení, nelze za tyto hodiny nárokovat šablony.

Jednotkou šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je jeden pracovník, který se vzdělával po dobu 8 vyučovacích hodin. V tomto konkrétním případě lze z tohoto kurzu započítat 100 hodin prezenčního studia a využít na ně až 12 šablon.

Rovněž je nutné upozornit na nezbytnost splnění podmínky výzvy, že celé studium musí proběhnout v době realizace projektu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.