FAQ

Bude zapojení zahraničního pracovníka do odborného týmu bodově zvýhodněno?

Odborný tým je posuzován jako celek, zapojení výzkumníků ze zahraničí není výzvou povinně vyžadováno, ani specificky přímo bonifikováno. Nicméně v oblastech výzkumu, kde je zapojení výzkumných pracovníků ze zahraničí relevantní / žádoucí, se do bodového hodnocení může promítnout, avšak pouze jako zhodnocení celkové kvality a struktury odborného týmu. Samotné zapojení zahraničních pracovníků však není zárukou vyššího bodového zisku.