FAQ

Bude možné v průběhu realizace projektu přestěhovat vybavení do objektu, pro který nebylo toto vybavení původně plánováno? Např. přesun do objektu, který nebyl v projektu plánován, nebo přesun do jiného objektu, který byl od počátku součástí projektu?

V žádosti o podporu musí být dodržen princip jeden objekt = jedna klíčová aktivita. Pokud v průběhu realizace vyvstanou okolnosti, které povedou k nutnosti přesunout vybavení do objektu, jehož vybavování nebylo plánováno v žádosti o podporu, může být situace řešena pomocí změny zakládající změnu právního aktu, kdy dojde k přesunu plánovaných výstupů (tj. vybavení) do jiných budov uvedených v žádosti o podporu. Pokud bude nutné vybavení přesunout do objektu, který nebyl v žádosti plánován, dojde k přejmenování stávající aktivity (namísto „objekt A“ bude uvedeno „objekt B“), nebo je možné stávající aktivitu rozšířit, tj. přidat objekt (namísto „objekt A“ bude uvedeno „objekty A, B“). Do projektu však nelze přidat samostatnou novou klíčovou aktivitu. Veškeré změny tohoto charakteru musí být příjemcem řádně podloženy a odůvodněny, následně budou ŘO posuzovány individuálně v závislosti na konkrétní situaci.