FAQ

Příručka pro žadatele a příjemce – specifická část uvádí v aktivitě 2, že „do projektu nemohou být zařazeny výzkumné záměry realizující pouze základní výzkum. Nicméně zde budou zařazeny výzkumné záměry, které mají potenciál vytvoření aplikovatelného výsledku.“ Jsou stanoveny nějaké bližší podmínky pro „potenciál vytvoření aplikovatelného výsledku“, např. minimální úroveň výsledku dle stupnice Technology Readiness Level apod.?

Podpora je dle definice věcného zaměření výzvy směřována do „projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje.“ Orientovaný výzkum, na rozdíl od základního výzkumu typu blue sky research, je prováděn s očekáváním, že vytvoří širokou bázi poznatků, která pravděpodobně bude základem pro řešení již rozpoznaných či předpokládaných (aktuálních či budoucích) problémů, či objevujících se možností využití (definice dle FRASCATI Manuál. 2002). TRL vstupu i výstupu projektu blíže definována není. Nicméně v žádosti o podporu musí být popsán aplikační potenciál, který je předmětem hodnocení.