Avízo výzvy č. 02_23_014 Open Science I

03. února 2023 - 31. prosince 2023

Zbývá 7 dní do zveřejnění výzvy

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Předložené žádosti

0

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající alokace

1 300 mil. Kč


Aktualizováno 20. 1. 2023

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury (dále též „NDI“), která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak, aby byly vyhledatelné, dostupné, interoperabilní a znovu využitelné. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních lidských zdrojů ve výzkumných organizacích.

Podání žádosti o podporu:

3. 2. 2023 – 31. 12. 2023

V aplikaci IS KP21+ : iskp21.mssf.cz
Informační email k výzvě: os@msmt.cz

Text výzvy Open Science I

20. 01. 2023 - 06:15| pdf| 558.92 kB

Avízo výzvy č. 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 1. 2023 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_23_014 Open Science I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 3. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy k úpravám či doplněním.  Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více