PROJEKTOVÁ/ FINANČNÍ ADMINISTRÁTORKA, PROJEKTOVÝ/ FINANČNÍ ADMINISTRÁTOR

Služba zahrnuje zejména:

 

 • odpovědnost za proces administrace, kontroly a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces administrace, kontroly a schvalování zpráv o realizaci;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech;
 • spolupráci při administrativní kontrole veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkách předložených v rámci zpráv o realizaci;
 • zabezpečení monitoringu financování projektu ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech;
 • zabezpečení podílu na procesu odhalování a řešení nesrovnalostí a podezření na porušení rozpočtové kázně;
 • zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce;
 • zabezpečení komunikace s příjemcem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v průběhu realizace projektu přes MS2014+.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • uživatelskou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook);
 • velmi dobrou znalost MS Excel;
 • znalost českého jazyka;
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu.

 Doplňující informace:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • služební poměr na dobu neurčitou;
 • předpokládaný nástup 1. červenec 2022, případně dle dohody;
 • platový tarif v rozmezí 27 980 – 41 290 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci a mimořádné finanční odměny,
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;

 Nabízíme:

 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě, s akcentem na oblast strukturálních fondů EU a podpory výzkumu a vývoje;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • pružnou služební dobu;
 • práci v dynamickém kolektivu;
 • 25 dní dovolené a až 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • možnost sjednání home office v rozsahu 8 dnů v kalendářním měsíci;
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvky do oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria);
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT;
 • příjemné pracovní prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD.

 

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, uvedenou v § 303, odst. 3, a je seznámen s § 304, odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V případě zájmu o nabízenou pozici postupujte podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:

Pracovní nabídka

Mám zájem

Číslo jednací

MSMT-VYB-93/2022-3

Termín pro podání přihlášky

23. 05. 2022

Kontakt

Miroslava Jahodová