Pracovník / pracovnice konzultační linky pro šablony OP (DPČ)

Náplň práce:

 • pracovník/pracovnice konzultační linky pro šablony OP v odboru administrace zjednodušených projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • telefonická a e-mailová komunikace s žadateli a příjemci zjednodušených projektů (MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ, ZUŠ, PPP, SŠ, VOŠ, DM)

Požadujeme:

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • znalost českého jazyka
 • výborné komunikační dovednosti
 • ochotu dále se vzdělávat a učit se novým věcem
 • týmového ducha

Výhodou:

 • znalost prostředí regionálního školství

Nabízíme:

 • dohodu o pracovní činnosti (20 hodin týdně)
 • možnost plánování směn (dle provozu konzultační linky pro šablony OP: po-pá 9:00-15:00)
 • dlouhodobou spolupráci
 • výši odměny 150 Kč/hod, po zapracování 200 Kč/hod
 • praxi v implementaci strukturálních fondů EU a státní správě
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků

Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy), zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně
v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 15. prosince 2023.

Do předmětu zprávy uveďte „Pracovník / pracovnice konzultační linky pro šablony OP,
č. j.: MSMT-VYB-224/2023-1“
.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v §303, odst. 3, a je seznámen s § 304, odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Poučení o zpracování osobních údajů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete na adrese http://www.msmt.cz/ministerstvo/volna-mista.

 

Pracovní nabídka

Číslo jednací

č. j.: MSMT-VYB-224/2023-1

Termín pro podání přihlášky

15. 12. 2023

Kontakt

Mgr. Marcela Sulženko

marcela.sulzenko@msmt.cz