MINISTERSKÝ RADA – PROJEKTOVÁ ADMINISTRÁTORKA / PROJEKTOVÝ ADMINISTRÁTOR V ODDĚLENÍ PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ I V ODBORU ADMINISTRACE PROJEKTŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MŠMT

Náplň práce:

 • zabezpečení administrativní kontroly finanční části (zejména mzdových a cestovních nákladů, vydaných a přijatých faktur) všech typů zpráv o realizaci a žádostí o platbu v oblasti individuálních projektů krajského a místního akčního plánování (dále jen „Projekty“);
 • odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v Projektech;
 • spolupráce u administrativní kontroly veřejných zakázek předložených v rámci zpráv o realizaci;
 • odpovědnost za přípravu, kontrolu a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí/převodu podpory;
 • odpovědnost za přípravu, kontrolu a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů u Projektů;
 • odpovědnost za kontrolu souladu plnění z veřejných zakázek předložených v rámci zpráv o realizaci Projektů;
 • odpovědnost za administrativní kontrolu veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkách předložených v rámci zprávy o realizaci;
 • odpovědnost za realizaci seminářů pro příjemce Projektů.

 Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;

Doplňující informace:

 • zaměstnání na plný služební úvazek na pozici ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování I;
 • služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy;
 • přepokládaný nástup 1. červenec 2023 nebo dle dohody;
 • platový tarif 30 780 – 45 420 Kč v závislosti na počtu let praxe (13. platová třída);
 • osobní příplatek;
 • motivační i mimořádné finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů indispozičního volna;
 • 8 dnů home office v měsíci;
 • až 6 dnů individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • stravenková karta;
 • příspěvek na penzijní / doplňkové penzijní spoření;
 • zaměstnanecký program mobilního operátora;
 • pružnou služební dobu;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů.

V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 5. června 2023 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:

Pracovní nabídka

Mám zájem

Číslo jednací

č. j.: MSMT-VYB-82/2023-3

Termín pro podání přihlášky

05. 06. 2023

Kontakt

Mgr. Miroslava Jahodová

miroslava.jahodova@msmt.cz