GARANT*KA KONTROL V ODDĚLENÍ KONTROLY PROJEKTŮ EFRR

Náplň práce:

 • vykonávání kontrolní činnosti prostřednictvím pracovních cest u příjemců/partnerů projektů operačních programů po celé České republice;
 • vykonávání veřejnosprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, při šetření na místě u příjemců/partnerů projektů operačních programů;
 • vykonávání kontrolní činnosti člena kontrolní skupiny a organizace procesu veřejnosprávní kontroly z pozice vedoucího kontrolní skupiny;
 • vypracovávání protokolů o kontrole a další dokumentace související s výkonem kontroly na místě;
 • vedení evidence kontrolního spisu a kontrol na místě v informačních systémech;
 • spolupráce na zefektivňování systému výkonu kontrolní činnosti;
 • spolupráce s ostatními útvary ministerstva, orgány veřejné správy a dalšími externími subjekty.

 Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni A2.

Doplňující informace:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek na pozici garant*ka kontrol v oddělení kontroly projektů EFRR;
 • pracovní poměr na dobu určitou v oborech služby: 1- Finance a 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy;
 • přepokládaný nástup 1. července 2024 případně dle dohody;
 • platový tarif 30 780 – 45 420 Kč v závislosti na počtu let praxe (13. platová třída);
 • osobní příplatek;
 • motivační i mimořádné finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů indispozičního volna;
 • 8 dnů home office v měsíci;
 • stravenky;
 • příspěvek na penzijní / doplňkové penzijní spoření;
 • zaměstnanecký program mobilního operátora;
 • pružnou služební dobu;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Kontakt: Mgr. Vladimíra Molčáková, e-mail: vladimira.molcakova@msmt.cz   

č. j.: MSMT-VYB-78/2024-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/garant-ka-kontrol-v-oddeleni-kontroly-projektu-efrr-v-odboru-12

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 3. června 2024 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:

Pracovní nabídka

Mám zájem

Číslo jednací

č. j.: MSMT-VYB-78/2024-2

Termín pro podání přihlášky

03. 06. 2024

Kontakt

Mgr. Vladimíra Molčáková

vladimira.molcakova@msmt.cz