ADMINISTRÁTOR/KA V ODDĚLENÍ HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ

Náplň práce:

 • spolupráce při přípravě nových výzev a dokumentů operačního programu (připomínkování výzev a jejich navazující dokumentace, účast na jednání „minitýmů“ pro přípravu výzev apod.);
 • poskytování podpory žadatelům formou písemných či osobních konzultací;
 • příprava a realizace seminářů pro žadatele a školení hodnotitelů operačního programu;
 • aktivní účast na seminářích pro žadatele a školení hodnotitelů;
 • odpovědnost za koordinaci a realizaci procesu schvalování a jeho správnost;
 • zajištění přípravy na jednání hodnoticích/výběrových komisí;
 • účast na jednání hodnoticích/výběrových komisí;
 • zpracování výsledků z jednání hodnoticích/výběrových komisí;
 • zpracování dokumentů souvisejících se zastavením řízení/zamítnutím žádosti o dotaci, příprava stanovisek pro posouzení žádostí o přezkum.

 Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost.

Doplňující informace:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek v oddělení hodnocení a schvalování projektů;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za RD;
 • přepokládaný nástup 1. května 2023 nebo dle dohody;
 • platový tarif 30 780 – 45 420 Kč v závislosti na počtu let praxe (13. platová třída);
 • osobní příplatek;
 • motivační i mimořádné finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů indispozičního volna;
 • 8 dnů home office v měsíci;
 • stravenky;
 • příspěvek na penzijní / doplňkové penzijní spoření;
 • zaměstnanecký program mobilního operátora;
 • pružnou služební dobu;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů.

V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 27. března 2023 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:

Pracovní nabídka

Mám zájem

Číslo jednací

MSMT-VYB-30/2023-2

Termín pro podání přihlášky

27. 03. 2023

Kontakt

Dita Poskočilová, MBA

dita.poskocilova@msmt.cz