Kdy budou vypsány první výzvy OP JAK?

OP JAK je intenzivně připravován již od roku 2019. V roce 2020 došlo k zahájení tzv. neformálního dialogu s Evropskou komisí, v jehož rámci probíhaly negociace mezi členskými státy a Evropskou komisí týkající se konkrétnějšího zaměření operačních programů. Poslední kolo tohoto neformálního dialogu proběhlo 18. října 2021, dne 20. prosince 2021 byl OP JAK předložen Evropské komisi k zahájení tzv. formálního dialogu. Nutnou podmínkou pro předložení OP JAK k formálnímu dialogu bylo schválení OP JAK vládou ČR, které proběhlo dne 4. října 2021.

Veškeré termíny OP JAK jsou přímo závislé na vyjednávání, předložení a především schválení Dohody o partnerství (DoP) pro programové období 2021-2027, které bylo zpožděno kvůli prodlení ve vyjednávání příslušné unijní legislativy. OP JAK tedy není možné ze strany EK schválit dříve, než bude schválena DoP. MŠMT nicméně intenzivně pracuje na přípravě veškerých nezbytných kroků s cílem zahájení implementace OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK.

Schválení OP JAK se předpokládá v květnu/červnu roku 2022. Následně bude svoláno první zasedání Plánovací komise programu a Monitorovacího výboru OP JAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit Harmonogram výzev OP JAK tak, aby bylo možné co nejrychleji vyhlásit první výzvy.

Doporučujeme Vám proto průběžně sledovat webové stránky www.OPJAK.cz.