Seminář pro žadatele k výzvě Výzkumné prostředí

ŘO OP JAK informuje žadatele o plánovaném Semináři pro žadatele k výzvě č. 02_23_026 Výzkumné prostředí, jehož konání se předpokládá v první polovině září 2024. Přesný termín konání semináře bude v nejbližší době zveřejněn na webových stránkách OP JAK včetně možnosti registrace.